LSR7 Roadmap to Reopening

Thông tin LSR7 bằng tiếng Việt (Vietnamese)

  • Vào thứ Năm ngày 25 tháng Ba, thứ Năm ngày 15 tháng Tư và thứ Sáu ngày 16 tháng Tư, học khu sẽ tổ chức buổi học trực tuyến không đồng bộ cho tất cả học sinh để nhân viên nhà trường có thể được tiêm vắc-xin.
  • Để điều chỉnh cho những ngày học trực tuyến này, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (hiện đang học trực tuyến vào các ngày Thứ Tư) sẽ trực tiếp đến trường vào các ngày Thứ Tư sau đây: Ngày 24 Tháng Ba, 14 Tháng Tư và 26 Tháng Năm.
  • Chỉ học sinh tiểu học mới được bắt đầu muộn vào Thứ Tư, 24 Tháng Ba. Học sinh các khối lớp từ 7 đến 12 sẽ không được bắt đầu muộn vào Thứ Tư, ngày 24 tháng Ba.

 

Thông tin mới nhất (cập nhật ngày 1 tháng 2)

Học sinh LSR7 từ lớp trước K đến lớp 6 đã chọn học trực tiếp trong học kỳ này sẽ tham gia các lớp học trực tiếp toàn thời gian kể từ Thứ Hai, ngày 11 tháng 1 năm 2021.

Tất cả học sinh LSR7 từ lớp 7-12 đã chọn học trực tiếp trong học kỳ này đều đang tham gia các lớp học trực tiếp bốn ngày một tuần, kể từ ngày 8 tháng 2 năm 2021. Thứ Tư là ngày giảng dạy ảo.

Người học R-7 Online Academy sẽ học trực tuyến từ nhà trong thời gian còn lại của học kỳ. Để yêu cầu chuyển sang Học viện Trực tuyến, trước tiên hãy liên lạc với hiệu trưởng của bạn.

+++

Vui lòng xem lại các biểu đồ và liên kết bên dưới để biết thêm thông tin về COVID-19.

Bấm vào đây để biết hướng dẫn chiếu phim tại nhà cho học sinh COVID-19 mà tất cả học sinh nên thực hiện trước khi đến trường. (At home screening)

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về thử nghiệm và kiểm dịch.

Nhấp vào đây để biết thông tin về các loại xét nghiệm COVID-19 khác nhau.

Bấm vào đây để xem hướng dẫn Quay lại Trường học sau một thời gian cách ly hoặc cách ly.

COVID-19

COVID-19 Dashboard
LSR7's COVID-19 dashboard will provide week-to-week information in an effort to proactively share the impact COVID-19 is having on our school community.  

Books

Health and Safety
School officials are currently monitoring the spread of COVID-19 with guidance from the Jackson County Health Department and taking necessary precautions to ensure the protection of our community and prevent the further spread of COVID-19. 
Click for more information on COVID-19 health and safety precautions, responses to cases, communication and more.